Realisatie van een servicegebouw met steiger
Afsluitdijk 3B
te Breezanddijk

Gegund

Voornemen tot overeenkomst is gesloten op dinsdag 5 april 2022, 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres:
Afsluitdijk 3B, 8766 TS Breezanddijk
Huidig gebruik:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 1.200 m²

Servicegebouw en steiger te Breezanddijk

Update 5 april 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst sluiten met het bedrijf Siemens Gamesa voor een gedeelte van het perceel in de zuiderhaven van de Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk, ter grootte van 200 m², met als doel het gebruik van een servicegebouw en steiger, met de duur van een jaar met verlenging van telkens één jaar tot en met 31 mei 2048.

Andere partijen konden voor woensdag 6 april 2022, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:

Gemeente gemeente Makkum, sectie sectie D, nummers 68 en 1178.

De betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een bedrijventerrein bestemming.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van een jaar met verlenging van telkens 1 jaar tot en met 31 mei 2048. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de aangrenzende gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw L. Dawson
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod