Trafo ondergrond bij zeesluizen Farmsum
Perceel aan Oosterveldweg Famsum t.h.v. zeesluizen
te Farmsum (Delfzijl)

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Perceel aan Oosterveldweg Famsum t.h.v. zeesluizen, 9936GZ Farmsum (Delfzijl)
Huidig gebruik:
Bedrijventerrein/infra
Perceelgrootte:
ca. 11 m²

Perceel als ondergrond van een verplaatste trafo van Enexis.

Update 30-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Enexis.

1. Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd voor 29 maart 2022 aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28657 (Verkoop), trafo ondergrond bij zeesluizen Farmsum (Delfzijl O 1082).”

2. Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor trafo ondergrond bij zeesluizen Farmsum (Delfzijl O 1082)
- perceeloppervlak: 11 m2
- Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): 4 m2
- Vigerende bestemming: bedrijventerrein/infra
- Toekomstige planologische bestemming: bedrijventerrein/infra
- Functie: berm/talud
- Ontsluiting van het vastgoed: vanaf Oosterveldweg

3. Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Enexis, energie-infra beheerder Noord-oost Nederland. Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: John de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod