Percelen Westelijke Rijkswaterleiding
nabij de Tweekwartweg
te Sas van Gent

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 28 februari 2022 tot 28 maart 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Tweekwartweg, Sas van Gent
Huidig gebruik:
water
Perceelgrootte:
ca. 12.152 m²

Voornemen tot overeenkomst: percelen Westelijke Rijkswaterleiding te Sas van Gent

Update 28 maart 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan het Waterschap Scheldestromen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 28 maart 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010414 Verkoop), percelen Westelijke Rijkswaterleiding".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor percelen betreffende de Westelijke Rijkswaterleiding nabij de Tweekwartweg te Sas van Gent.

 • Omschrijving type vastgoed: water
 • Kadastrale aanduiding: Sas van Gent, E, 497, 498, 503, 505, 507, 510, 512 en 515
 • Perceeloppervlak: 12.152m²
 • Vigerende bestemming: water
 • Toekomstige planologische bestemming: water
 • Functie, voormalig rijksgebruik: voormalig bedrijventerrein, oppervlakten zijn benut voor het omleggen van de Westelijke Rijkswaterleiding
 • Ontsluiting van het vastgoed: middels aangrenzende percelen welke liggen aan de Tweekwartweg te Sas van Gent

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met het Waterschap Scheldestromen omdat de onroerende zaak feitelijk deel uitmaakt van de Westelijke Rijkswaterleiding in de gemeente Terneuzen en zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van waterschapsdoelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer M. van Rijckevorsel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod