Perceel grond gemeente Noordoostpolder
Zwartemeerweg 25
te Kraggenburg

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Perceel grond gemeente Noordoostpolder 0

Objectinformatie

Adres:
Zwartemeerweg 25, 8317 PA Kraggenburg
Huidig gebruik:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 3162 m²

Perceel grond gemeente Noordoostpolder, sectie C, nummer 3987

Update 23-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de eigenaar van perceel C 3988.

1. Algemene informatie:
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na de ontvangst van uw reactie schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

2. Vastgoedgegevens
• Perceel grond te Kraggenburg
• Zwartemeerweg 25, 8317 PA Kraggenburg
• Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nummer 3987
• Perceelsoppervlak totaal 3.162 m2
• Vigerende planologische bestemming: Agrarische bestemming
• Toekomstige planologische bestemming: n.v.t.
• Functie, voormalig rijksgebruik: Agrarisch
• Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

3. Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het RVB is op basis van een overeenkomst uit 2015 en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan de eigenaar van perceel C 3988.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijkvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M. Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod