Percelen grond
nabij knooppunt Batadorp
te Eindhoven

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 17 februari 2022 tot 17 maart 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij knooppunt Batadorp, Eindhoven
Huidig gebruik:
natuur, landbouw
Perceelgrootte:
ca. 6.665 m²

Percelen grond nabij knooppunt Batadorp te Eindhoven

Update 17-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Eindhoven.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 maart 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28963 (Verkoop), percelen grond nabij knooppunt Batadorp te Eindhoven".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen grond nabij knooppunt Batadorp te Eindhoven.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond
  • Adres: nabij knooppunt Batadorp/ Ekkersrijt
  • Kadastrale aanduiding: Woensel, A, 4525, 4526, 4730, 4732, 4733, 4734, 4736, 4775, 4776, 4786 en 4787
  • Perceeloppervlak: tezamen 6.665 m²
  • Vigerende bestemming: natuur, ecologische verbindingszone
  • Toekomstige planologische bestemming: natuur, ecologische verbindingszone
  • Ontsluiting van het vastgoed: aan openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Eindhoven, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van een ecologische verbindingszone.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod