Percelen grond nabij RW N11 en Goudse Rijpad
te Alphen aan den Rijn

Verkocht

Vanaf 18 februari 2022 tot 18 maart 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken..

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Percelen grond
Perceelgrootte:
ca. 224 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond nabij RW N11 en Goudse Rijpad te Alphen aan den Rijn

Update 18-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 18 maart 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018576 (Verkoop), percelen grond nabij Rijksweg A11 en het Goudse Rijpad te Alphen aan den Rijn”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor drie aaneengesloten percelen grond gelegen in een groenstrook nabij Rijksweg N11 en het Goudse Rijpad te Alphen aan den Rijn.

  • Omschrijving type vastgoed: drie percelen grond.
  • Adres: nabij Rijksweg N11 en het Goudse Rijpad te Alphen aan den Rijn.
  • Kadastrale aanduiding: Gemeente: Alphen aan den Rijn, sectie G, perceelnummers 1333, 1334 en 1335.
  • Perceeloppervlak: 74 m², 65 m², 85 m², samen 224 m².
  • Vigerende bestemming: De bestemming van de percelen is o.a. beschreven onder het bestemmingsplan: ‘Limes’, vastgesteld op 23 april 2014 en op 29 september 2012. Volgens dit vigerende bestemmingsplan is de enkelbestemming: ‘gasleiding’ (artikel 7) en de dubbelbestemming ‘waarde – Archeologie’

Ontsluiting van het vastgoed: niet toegankelijk via openbare weg. Percelen zijn alleen toegankelijk via perceelnummers Alphen aan den Rijn G 990 en 40.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar, omdat het perceel niet vrij toegankelijk is en feitelijk alleen te gebruiken is door de aangrenzend eigenaar.
De gegadigde partij heeft aangegeven deze percelen te willen verwerven in verband met externe veiligheid en de half constructie op deze percelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw S.A.C. Timmer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod