Percelen t.b.v. bedrijventerrein
nabij de Bosschebaan
te Heesch

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 16 februari 2022 tot en met 16 maart 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Bosschebaan, Heesch
Perceelgrootte:
ca. 11.090 m²

Voornemen tot overeenkomst: percelen t.b.v. bedrijventerrein Heesch-West

Update 16-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 16 maart 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25976 (Verkoop), percelen t.b.v. bedrijventerrein Heesch-West".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor percelen t.b.v. bedrijventerrein Heesch-West gelegen nabij de Bosschebaan te Heesch.

 • Omschrijving type vastgoed: agrarische percelen en ondergrond weg
 • Kadastrale aanduiding: Heesch A 7407, 7410, 7412 en 7413
 • Perceeloppervlak: totaal 11.080 m2
 • Vigerende bestemming: Verkeer / Agrarisch met waarden - landschappelijk
 • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer / Agrarisch met waarden - landschappelijk
 • Functie, voormalig rijksgebruik: tekst invoegen (alleen van toepassing indien bekend)
 • Ontsluiting van het vastgoed: Bosschebaan te Heesch

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West, omdat de onroerende zaak enkel ingezet wordt ten behoeve van de te realiseren ontsluitingsweg voor het toekomstige bedrijventerrein Heesch-west.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Knippels
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod