Percelen Lichtenvoorde langs rijksweg N18
Langs rijksweg N18
te Lichtenvoorde

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Langs rijksweg N18, 7131 Lichtenvoorde
Perceelgrootte:
ca. 13.276 m²

Percelen grond te Lichtenvoorde nabij N18

Update 28-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Oost Gelre.

1. Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na de ontvangst van uw reactie schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

2. Vastgoedgegevens
• Verschillende percelen grond te Lichtenvoorde gelegen langs rijksweg N18
• Gemeente Lichtenvoorde, sectie N, nummers 314, 1804, 1806, 1808, 1837, 1839, 1850, 1851 en 1854
• Perceelsoppervlak totaal 13.276 m2
• Vigerende planologische bestemming: verkeer
• Functie, voormalig rijksgebruik: infrastructuur

3. Toelichting onderhandse verkoop
Het RVB is op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan de Gemeente Oost Gelre. De onroerende zaak leent zich uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de gemeente de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod