percelen Lemmer en Wolvega aansluitingen A6 en A32
percelen nabij A6 en A32
te Lemmer en Wolvega

Verkocht

Voornemen tot overeenkomst sluit op 24 maart 2022 om 12.00 uur

Percelen Lemmer 0

Objectinformatie

Adres:
percelen nabij A6 en A32, 8530 Lemmer en Wolvega
Huidig gebruik:
Verkeer-Wegverkeer/Groen/Infrastructurele doeleinden

Percelen Lemmer en Wolvega aansluitingen A6 en A32

Voornemen tot overeenkomst: percelen Lemmer en Wolvega aansluitingen A6 en A32

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen ZES WEKEN gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25452 (Verkoop), percelen Lemmer en Wolvega aansluitingen A6 en A32".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor percelen grond gelegen in de N359 te Lemmer bij de aansluiting op de A6 en in de N351 te Wolvega bij de aansluiting op de A32.

Omschrijving type vastgoed: percelen weg/berm

 • Lemmer, sectie A, nummer 11915 groot 1.565 m2
 • Lemmer, sectie A, nummer 11922 groot 820 m2
 • Wolvega, sectie M, nummer 1715 groot 671 m2
 • Wolvega, sectie M, nummer 1713 groot 64 m2
 • Wolvega, sectie L, nummer 1936 groot 385 m2

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de provincie Fryslân, omdat het RVB op basis van bestuursovereenkomsten en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is om de onroerende zaken te verkopen aan de provincie Fryslân. De onroerende zaken lenen zich uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gezien het publieke belang voor het gebied en de inzet voor infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod