12 percelen weg-berm-bosgrond N50 Emmeloord-Ens
Langs de N50
te Emmeloord

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

12 percelen weg-berm-bosgrond N50 Emmeloord-Ens 0

Objectinformatie

Adres:
Langs de N50, 8304 Emmeloord
Huidig gebruik:
wegen/berm/bosgrond

12 percelen weg-berm-bosgrond N50 Emmeloord-Ens

Update 28-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Noordoostpolder.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 1522648 (Verkoop), 12 percelen weg-berm-bosgrond langs N50 Emmeloord-Ens.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor 12 percelen grond gelegen langs de N50 Emmeloord-Ens.

Omschrijving type vastgoed: percelen bosgrond/weg/berm

 • Noordoostpolder, sectie A, nummer 1807, groot ca 3.569 m2
 • Noordoostpolder, sectie A, nummer 2117, groot ca 6.489 m2
 • Noordoostpolder, sectie A, nummer 2121, groot ca 8.292 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 1745, groot ca 25.219 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 2486, groot ca 4.130 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 2722, groot ca 8.908 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 3177, groot ca 18.752 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 3208, groot ca 22.590 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 3209, groot ca 5.467 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 3214, groot ca 5.232 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 3216, groot ca 4.552 m2
 • Noordoostpolder, sectie C, nummer 3223, groot ca 9.739 m2

Toelichting onderhandse verkoop
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Noordoostpolder, omdat het RVB op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is om de onroerende zaken te verkopen aan de gemeente Noordoostpolder. De onroerende zaken lenen zich uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gezien het publieke belang voor het gebied en de inzet voor infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: John de Lange
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod