Seeligkazerne-Zuid
Fellenoordstraat 124 (128 t/m 148)
te Breda

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Van 8 februari 2022 tot 8 maart 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Fellenoordstraat 124 (128 t/m 148), 4811 TJ Breda
Huidig gebruik:
Militaire doeleinden
Bestemming:
Maatschappelijk met militair gebruik
Perceelgrootte:
ca. ca. 59.500 m²

Seeligkazerne-Zuid te Breda

Update 08-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Breda.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 maart 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00000833 (Verkoop), Seeligkazerne-Zuid te Breda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de Seeligkazerne-Zuid te Breda aan de Fellenoordstraat 124 (128 t/m 148), 4811 TJ Breda, alsmede een gedeelte van de openbare weg (de Fellenoordstraat). In de verkoop zitten de kadastrale percelen Breda, sectie A, nummers 9554 (100 m²), 9555 (54.840 m²) en 8295 (4.510 m2). Het totale bruto vloeroppervlak is circa 7.329 m². De huidige bestemming is maatschappelijk, met de functie aanduiding “militaire zaken” voor defensiedoeleinden.

De ondertekening van de koopovereenkomst zal in Q1 in 2022 plaatsvinden waarna de levering gepland staat voor medio 2024. Ook na deze levering zal Defensie het terrein voor een groot deel nog een periode blijven gebruiken. De exacte periode van dit gebruik is nog onduidelijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Breda, omdat de locatie gebruikt gaat worden voor “herbestemming in de publieke sfeer”. De gemeente zal de locatie immers gebruiken om een nieuw stadspark aan te leggen (ook opgenomen in gemeentelijke Omgevingsvisie), conform haar ruimtelijke visie Buurt aan het Park, Stad aan de Mark. Fysieke aanpassingen in de openbare ruimte is een overheidstaak. Deze ruimtelijke visie is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld als kader voor de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden. Verder is de locatie essentieel voor het voltooien van de aanleg van de Nieuwe Mark door het centrum van Breda. Daarnaast draagt de aankoop bij aan de gemeentelijke missie van Grenzeloos, Groen en Gastvrij Breda, de ambitie om een Stad in een park te worden. Gezien het toekomstig publieke belang voor de stad, de publieke bestemming, (openbaar stadspark en Nieuwe Mark) en publiek gebruik staat het vast dat de gemeente Breda de enige logische en serieuze gegadigde is voor aankoop van de locatie.
• Visie Gasthuisvelden en Seeligkwartier: Samenwerken aan de toekomst van het Seeligkwartier | Gasthuisvelden Breda (2021)
• Omgevingsvisie Breda: Omgevingsvisie | Breda (2021)
• Gebiedsvisie Buurt aan het Park, Stad langs de Mark (2016).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod