Perceel grond
Rekervlotbrug
te Bergen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 4 februari 2022 tot 3 maart 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Rekervlotbrug, Bergen
Huidig gebruik:
Fietspad/voetpad
Perceelgrootte:
ca. 15.600 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond aan de Rekervlotbrug te Bergen

Update 3 maart 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Bergen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 3 maart 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010182 (Verkoop), Perceel grond Rekervlotbrug te Bergen (Koedijk-Schoorldam Parallelwg)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel grond aan de Rekervlotbrug te Bergen.
- Omschrijving type vastgoed: Perceel grond gelegen aan de Rekersvlotbrug te Bergen, tussen de Oosterdijk en de Kanaaldijk te Bergen.
- Adres: Rekersvlotbrug te Bergen.
- Kadastrale aanduiding: Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Bergen sectie C nummer 4469.
- Perceeloppervlak: Kadastraal perceel Bergen C 4469 is voorlopig groot 15.600 m2.
- Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): Er zijn geen gebouwen aanwezig op het perceel.
- Vigerende bestemming: Geen geldend bestemmingsplan aanwezig. Het perceel ligt in het buitengebied. Voorheen altijd in gebruik geweest als weiland/agrarische grond.
- Toekomstige planologische bestemming: nvt
- Functie, voormalig rijksgebruik: Percelen zijn nooit door de Staat gebruikt maar hebben het gebruik weiland/agrarische grond gehad. Het huidige gebruik is voetpad/fietspad.
- Ontsluiting van het vastgoed: Het perceel is gelegen tussen de Oosterdijk en de Kanaaldijk te Bergen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Bergen die het onderhoud en beheer van het voetpad/fietspad heeft.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod