Percelen grond
Nabij de Schipholweg
te Badhoevedorp

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 4 maart 2022 tot 1 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij de Schipholweg, 1171 GC Badhoevedorp
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 3.252 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond nabij de Schipholweg te Badhoevedorp

Update 1 april 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de eigenaar van het aangrenzend perceel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018386 (Verkoop), Percelen grond nabij de Schipholweg te Badhoevedorp".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen grond nabij de Schipholweg te Badhoevedorp.

  • Omschrijving type vastgoed: Twee percelen grond gelegen nabij de Schipholweg te Badhoevedorp.
  • Adres: De percelen zijn gelegen nabij de Schipholweg te Badhoevedorp.
  • Kadastrale aanduiding: De percelen zijn kadastraal bekend als Haarlemmermeer sectie AI nummer 1090 en nummer 1092.
  • Perceeloppervlak: Kadastraal perceel Haarlemmermeer AI 1090 is groot 35 m2 en perceel AI 1092 is 3.217 m2 groot, gezamenlijk groot 3.252 m2.
  • Vigerende bestemming: De huidige bestemming van de percelen is ‘verkeer’ volgens het bestemmingsplan “Haarlemmermeer 2014”, vastgesteld op 4 december 2014. De reden dat deze percelen de bestemming verkeer hebben is omdat ze oorspronkelijk behoorden bij het tracé voor de A9. Door optimalisatie van het tracé zijn deze percelen uiteindelijk niet gebruikt voor de aanleg van de snelweg.
  • Toekomstige planologische bestemming: Uit informatie die beschikbaar is gesteld door de gemeente Haarlemmermeer en ruimtelijkeplannen.nl is duidelijk geworden dat percelen binnen een gebied vallen waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden.
  • Voormalig gebruik: Percelen zijn door onteigening verkregen voor de omlegging Badhoevedorp A9 maar door een optimalisatie van het wegontwerp niet meer nodig.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan de eigenaar van het aangrenzende perceel vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar, omdat de locatie niet via de openbare weg is te bereiken.

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod