Percelen grond
nabij de Oosterhoutseweg
te Rijen

Verkocht

Voornemen tot overeenkomst sluit op 21 februari 2022, 12.00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Oosterhoutseweg, Rijen
Huidig gebruik:
voormalig Defensieterrein
Perceelgrootte:
ca. 3.045 m²

Voornemen tot overeenkomst: percelen grond Gilze Rijen

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.
Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 21 februari 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25929 (Verkoop), percelen grond Gilze en Rijen”.

Vastgoedgegevens
• Omschrijving type vastgoed: Oefenterrein
• Adres: Nabij Kruising Oosterhoutseweg – Broodbaan Gilze Rijen
• Kadastrale aanduiding: Gilze Rijen, sectie A 3947 (ged), 3948 (ged), 4061, 4065, 5521 (ged).
• Perceelsoppervlak: 3.045 m²
• Vigerende planologische bestemming: Verkeer
• Toekomstige planologische bestemming: Verkeer
• Functie: Voormalig rijksgebruik Defensieterrein
• Ontsluiting van het vastgoed: Aan openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de Provincie Noord-Brabant, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer H. Grootenboers
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod