Percelen grasland en tuingrond
Serooskerkseweg
te Serooskerke

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Serooskerkseweg, 4675RB Serooskerke
Huidig gebruik:
Tuin en paardenweide
Perceelgrootte:
ca. 2.215 m²

Percelen grasland en tuingrond te Serooskerke

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een koopovereenkomst met de aangrenzend eigenaar gesloten voor de verkoop van twee (2) percelen grasland en tuingrond gelegen nabij de Serooskerkseweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie D, nummers 286 en 287. Het notarieel transport van deze percelen zal plaatsvinden in februari 2022. De percelen zullen door de koper worden aangewend als weide en tuingrond.

De motivering voor het Rijksvastgoedbedrijf om deze locatie onderhands aan de aangrenzend eigenaar te verkopen, ligt in het feit dat de percelen aan de woonkavel vast liggen en er geen andere kopers te verwachten zijn.

Het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie D, nummer 287 betreft een smal perceel dat is gelegen direct naast het woonperceel Dijkweg 30 te Serooskerke. In de huidige gebruikssituatie vormt het perceel een geheel (complex) met het aangrenzende woonperceel. Door de relatief geringe omvang van het perceel en het feit dat het aan de zijkant van het woonperceel ligt, de directe ligging direct aan de drukke doorgaande weg (Serooskerkseweg) en de agrarische bestemming waardoor het geen bebouwingsmogelijkheden heeft is de toegevoegde waarde van het perceel beperkt.

Het achtergelegen perceel kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie D, nummer 286 wordt momenteel als paardenweide gebruikt. Het perceel kan enkel worden ontsloten via het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie D, nummer 287 en heeft een incourante vorm. Het betreft een lang smal perceel dat door zijn vorm niet ideaal achter het woonperceel is gelegen.

Gezien de mogelijkheden en toegankelijkheid van de percelen staat het vast dat de aangrenzend eigenaar de enige gerede kandidaat is voor aankoop van deze percelen.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De Heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod