Voormalig Militair Hospitaal
Hogeweg 70
te Amersfoort

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres: Hogeweg 70, 3814 CG Amersfoort
Huidig gebruik: Tijdelijk beheer
Bestemming: Kantoren: wijziging bestemmingsplan onder voorwaarden mogelijk
Oppervlakte (BVO): ca. 5.071 m²
Perceelgrootte: 21930 m²
Bouwjaar: ca. 1877

Binnenkort te koop: voormalig Militair Hospitaal aan de Hogeweg 70 te Amersfoort

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het complex aan de gemeente Amersfoort te koop aangeboden. De gemeente Amersfoort heeft besloten niet op het koopaanbod in te gaan. Vanwege deze beslissing verwacht het Rijksvastgoedbedrijf in de eerste helft van 2019 met de openbare verkoop te starten.

Ligging
Het object ligt op circa 500 meter buiten het historische centrum van Amersfoort tussen de Hogeweg en het Zeevaarderspad. De hoofdentree is aan de Hogeweg, één van de belangrijkste ontsluitingswegen van de stad. In de directe omgeving zijn woningen en scholen te vinden. Aan de zijde van het Zeevaarderspad bevindt zich een achteruitgang.

Object
Het object betreft een ensemble van historische gebouwen in een parkachtige setting (1877-1894). Het terrein is omsloten door een hek met aan voor- en achterzijde een poort. Het achterste deel van het terrein is omgeven door een gracht. Aan de voorzijde is een representatief entreegebied gericht op het hoofdgebouw. Door de setting van de gebouwdelen ontstaan in het gebied meerdere besloten (groene) buitenruimtes. Op het terrein staan verschillende oude hoogwaardige bomen.

Het hoofdgebouw (1877) heeft een rechthoekige plattegrond met de lange zijde evenwijdig aan de Hogeweg. Het gebouw bestaat uit een kelder met daarboven, op een plint, twee bouwlagen, een mezzanino (tussen verdieping) en een zolder. Het hoofdgebouw heeft een middenbeuk waarin zich de hoofdentree, het trappenhuis en de achteruitgang bevinden. Via het trappenhuis, aan de achterzijde van het gebouw, zijn de verdieping en de mezzanino bereikbaar. De zolder is vanuit de mezzanino via een eenvoudige steile houten trap toegankelijk. Evenwijdig aan de voorgevel bevindt zich op alle lagen een middengang die de verschillende ruimtes ontsluit.

Op de hoeken van het hoofdgebouw bevinden zich kwartronde verbindingsvleugels die naar vier barakken (1877) leiden. Deze barakken hebben een rechthoekige plattegrond met de lange zijde evenwijdig aan het hoofdgebouw. Op de kop van deze barakken zit een tweede entree. Aan weerszijden van het entreegebied bevinden zich twee barakken (1894) die haaks op de Hogeweg zijn gesitueerd. Deze twee barakken zijn met rechte gangen verbonden aan de kwartronde verbindingsvleugels. In deze rechte gangen bevinden zich uitgangen naar buiten toe. Aan de noordzijde van het complex, nabij de achteruitgang van het terrein, bevindt zich een vrijstaande barak (1877) met op beide koppen een entree. De zeven barakken hebben allen één bouwlaag met flauwe kap en bestaan uit enkele kleinere en één grote ruimte.

Op het achterterrein, tussen het hoofdgebouw en de vrijstaande barak uit 1877 bevinden zich twee vrijstaande gebouwen (1915). Beide gebouwen bestaan uit twee langgerekte volumes van één bouwlaag met kap verbonden door een tussenlid. De gebouwen inclusief tussenlid hebben meerdere kleine en grotere ruimtes. Deze vrijstaande gebouwen kunnen eventueel onder strikte voorwaarden worden vervangen door nieuwbouw.

Bouwjaar
1877: hoofdgebouw met vier barakken, vrijstaande barak aan de noordzijde
1894: twee barakken aan de zuidzijde, kleine aanbouwen hoofdgebouw
1915: twee vrijstaande gebouwen
Vanaf 1950: aanbouwen achterzijde hoofdgebouw, vrijstaande bebouwing noordoost hoek

Kadastraal nummer: gemeente Amersfoort, sectie G, nummer 3447

Rijksmonument
Het hoofdgebouw van het Militair Hospitaal met verbindingsvleugels en de zeven barakken zijn Rijksmonument. In de complexomschrijving van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de waardering van het monument als volgt beschreven: ‘Het voormalig Militair Hospitaal is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een infirmerie en is van cultuurhistorische waarde als overblijfsel van een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse krijgskunde. Het complex heeft tevens grote ensemblewaarde. Van stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van een kenmerkende funktionele inrichting van de besloten ruimte van een kazerneterrein.’. De bouwkundige staat en gebouwindeling zijn nagenoeg geheel oorspronkelijk, met uitzondering van de na circa 1950 toegevoegde gebouwdelen.

Rijksmonument:
Complexnummer: 517664
Monumentnummers: 517665, 517666

Bestemming
De gemeente Amersfoort heeft in 2015 een verkenning naar de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de herbestemming en herontwikkeling van het complex uitgevoerd. Uit deze verkenning is onder meer gekomen dat een, voor de stad, betekenisvolle (nieuwe) functie voor het complex de voorkeur heeft. Het bijzondere karakter van het complex vraagt een bijzondere functie.

In het huidige bestemmingsplan heeft het complex de bestemming kantoor. Het wijzigen van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Beoordeling of het bestemmingsplan kan worden gewijzigd vindt plaats op basis van het, door de koper, in te dienen plan. Daarbij zijn onder andere aspecten als de plankwaliteit, programma, de omgang met de monumenten-status en het parkeren c.q. de ontsluiting van het complex van belang.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (65 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G.R.J.M. ten Brink
Telefoon: 088 115 80 20
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod