Percelen agrarische grond
te Tilburg

Verkocht
0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 35.454 m²
Datum verkocht:
04-02-2022

Voornemen tot overeenkomst: percelen agrarische grond bedrijventerrein Wijkevoort

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een koopovereenkomst met de gemeente Tilburg gesloten voor de verkoop van 2 percelen agrarische grond, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AH, nummers 1851 en 1853. Het notarieel transport van deze percelen heeft plaatsgevonden op 4 februari 2022. De percelen zullen door de gemeente Tilburg worden aangewend in het kader van de realisatie van bedrijventerrein Wijkevoort.

De motivering voor het Rijksvastgoedbedrijf om deze locatie onderhands aan de gemeente Tilburg te verkopen, ligt in het feit dat de locatie gebruikt gaat worden voor “herbestemming in de publieke sfeer”. De gemeente zal de locatie immers gebruiken ten behoeve van de realisatie van een ecologische verbindingszone. Dit valt samen met het publieke, gemeentelijke belang uit de Omgevingsvisie om een landschappelijke en ecologische bufferzone aan te leggen. Fysieke aanpassingen in de openbare ruimte zijn een overheidstaak.

Het aanwenden als ecologische verbindingszone is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Werklandschap Wijkevoort 2020' en in het 'Masterplan Wijkevoort'. In de bijlagen een uitsnede uit het bestemmingsplan waarop te zien is dat de bestemming van exact de verkochte percelen 'Natuur' betreft.

Gezien het toekomstig publieke belang voor het gebied en de publieke bestemming (ecologische verbindingszone) staat het vast dat de gemeente Tilburg de enige gerede kandidaat was voor aankoop van deze percelen.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (6 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod