Bosgebied omgeving Kessel/Baarlo
nabij buurtschap Donk
te Kessel

Te koop

0

Objectinformatie

Adres:
nabij buurtschap Donk, te Kessel
Huidig gebruik:
Natuurgrond
Perceelgrootte:
ca. Ca. 62.92.96 ha

Bosgebied omgeving Kessel/Baarlo

Let op: dit object wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer.

Omschrijving
Staatsbosbeheer biedt aan het bosgebied in omgeving Kessel/Baarlo nabij buurtschap Donk met een gezamenlijke oppervlakte van circa 63 hectare. In het natuurgebied worden bepaalde natuurdoelen nagestreefd. De nieuwe eigenaar is verplicht om de aangewezen natuurwaarden die voor het gebied gelden in stand te houden. De percelen worden aangeboden middels een belangstellende registratie. Voor een overzicht van de verschillende natuurdoelstellingen verwijst Staatsbosbeheer naar het natuurbeheerplan (kaartlaag: natuur - natuurbeheerplan 2022 – beheergebied ambitie (streefbeheertype) 2022) van de Provincie Limburg.

Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Maasbree sectie D nummers 1647,1650, 1876, 1877, 1981, 2133, 2162, 2166, 2171, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2644, 3212, 3213, 3749, 3750, 4022, 4254, 4294, 4295, 4300, 4303, 4600, de percelen kadastraal bekend Maasbree sectie N nummers 9 en 20 en het perceel kadastraal bekend gemeente Kessel sectie G nummer 15.

Ligging
Het object is gelegen in het buitengebied van Kessel in de nabijheid van het buurtschap Donk.

Mogelijkheden en bestemming
Het object heeft als enkelbestemming 'natuur', conform het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied Peel en Maas', vastgesteld in 2013.

Procedure
De aanmeldtermijn is verstreken, het is niet meer mogelijk om uw belangstelling te laten registreren.

Nadat partijen interesse hebben getoond in (een deel van) het object, gaat Staatsbosbeheer met één van de geïnteresseerden in overleg. Wie dat is, wordt bepaald aan de hand van enkele criteria, zie onderstaande;
1. De oppervlakte waar een geïnteresseerde belangstelling voor heeft. Allereerst wordt geprobeerd het aangeboden object in zijn geheel te verkopen. Met de partij die voor de meeste oppervlakte interesse heeft, wordt een eerste gesprek gestart. In dat gesprek wordt toegewerkt naar een (koop)overeenkomst waarbij de koopsom en de voorwaarden worden uitgewerkt.
2. Door Staatsbosbeheer kan een accountantsverklaring (of anderszins een vergelijkbare verklaring) gerelateerd aan de marktwaarde van het te kopen object worden gevraagd. Het bedrag waarvoor de verklaring moet worden afgegeven zal bij de vraagstelling bekend worden gemaakt.
3. Wanneer partijen in een vergelijkbare oppervlakte interesse hebben, dan kan Staatsbosbeheer aanvullende voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld: aansluitend grondbezit,
of gronden in de nabijheid, zodat de gronden deel gaan uitmaken van grotere aansluitende (natuur)bezittingen en of kunnen worden ondergebracht in een landgoed. Ook kan gedacht worden aan het vragen om een aanbod zodat met degene met het hoogste aanbod het gesprek kan worden gestart.

Staatsbosbeheer neemt alleen e-mails in behandeling die bovenstaande vragen bevatten. U ontvangt van Staatsbosbeer per mail een ontvangstbevestiging. Na het sluiten van de termijn zal Staatsbosbeheer de binnengekomen e-mails beoordelen op de gestelde criteria.
Staatbosbeheer heeft aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen aan de geïnteresseerde partijen. Deze vragen kunnen een reden zijn om eerder genoemde beoordeling aan te passen.

Na afhandeling van bovenstaande procedure neemt Staatsbosbeheer contact op met de partij die het beste voldoet aan de gestelde criteria. Overige geïnteresseerden krijgen bericht dat de onderhandelingen vooralsnog niet met hun worden gestart. Wanneer Staatsbosbeheer geen overeenstemming bereikt met de geselecteerde geïnteresseerde dan neemt Staatsbosbeheer met de eerstvolgende partij gerelateerd aan de gestelde criteria contact op.

Staatsbosbeheer behoudt het recht om bovenstaande procedure ten alle tijden te stoppen dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen/geïnteresseerden kunnen aansluitend geen rechten en of schadevergoeding claimen.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Staatsbosbeheer door een e-mail te sturen naar grondlimburg@staatsbosbeheer.nl.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (165 KB)

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Staatsbosbeheer
E-mailadres: grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod