Perceel grond met opstal (kantoor/bedrijfsruimte)
Wijchenseweg 4
te Nijmegen

Verkocht

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Wijchenseweg 4, 6537 TL Nijmegen
Huidig gebruik:
Tijdelijk beheer
Bestemming:
Bedrijfsbestemming
Oppervlakte (BVO):
ca. 585 m²
Perceelgrootte:
ca. 11.742 m²

Perceel grond met opstal (kantoor/bedrijfsruimte)

Update 21-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Nijmegen.

1. Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd, uiterlijk 21 maart 2022 vóór 12:00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na de ontvangst van uw reactie schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

2. Vastgoedgegevens
• Perceel grond en opstallen Wijchenseweg 4 te Nijmegen
• Voormalige bestemming: kantoor/zoutloods RWS
• Kadastraal: gemeente Neerbosch, sectie E, nummer 4092
• Perceel oppervlakte: totaal 11.742 m²
• Oppervlakte (BVO): 710 m²
• Oppervlakte (VVO): 576 m2
• Vigerende planologische bestemming:
Voor het gebied waarin het object is gelegen is sinds 15 mei 2013 de beheers verordening “Nijmegen Brabante Poort” van toepassing.
De locatie Wijchenseweg 4 heeft de aanduiding “Bedrijf” met beperkingen in bouwhoogte
tot 11 m1 en bebouwingspercentage van maximaal 10% binnen het bouwvak
• Toekomstige planologische bestemming: n.v.t.
• Functie, voormalig rijksgebruik: Kantoor/zoutloods
• Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

3. Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) gehouden om de onroerende zaak eerst aan de gemeente Nijmegen te koop aan te bieden.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod