Ontwikkellocatie Zuidas Amsterdam - Kantoren en Wonen
Fred. Roeskestraat 55
te Amsterdam

Niet gegund

Vanaf 4 oktober 2021 tot 25 januari 2022 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Fred. Roeskestraat 55, 1076 EC Amsterdam
Huidig gebruik:
Kavels waarop thans het tijdelijke rechtbankgebouw staat
Bestemming:
Maatschappelijk - 1 en Groen
Perceelgrootte:
ca. Ca. 2.996 m²

Ontwikkellocatie Zuidas Amsterdam - Kantoren en Wonen

In de verkoopprocedure waarvoor op 25 januari 2022 de inschrijving sloot, heeft het Rijksvastgoedbedrijf niet kunnen overgaan tot een gunning. Naar aanleiding hiervan deed een onafhankelijk bureau onderzoek. Hieruit bleek dat met name de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan als een obstakel gezien werd door de deelnemende marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil daarom nu eerst zelf de wijziging van de bestemming oppakken, op basis van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een nieuwe uitgifteprocedure te starten wanneer de bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden. Omdat het wijzigen van de bestemming ook voor het Rijksvastgoedbedrijf enige tijd kan duren, is een planning voor een nieuwe uitgifteprocedure nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit via biedboek.nl bekend gemaakt worden.

Het Rijksvastgoedbedrijf vestigt middels openbare inschrijving de eeuwigdurende erfpacht van een ontwikkellocatie op de Zuidas in Amsterdam. Op deze toplocatie kan een nieuw gebouw, bestaande uit een een kantoorplint van vier lagen, twee in hoogte variërende woonblokken en een daktuin, gerealiseerd worden met een gemengd programma van wonen (4.550 m2 bvo) en kantoren (6.475 m2 bvo), gelegen op een ondergrondse parkeergarage.

Het Rijksvastgoedbedrijf vestigt middels openbare inschrijving de eeuwigdurende erfpacht van de kavels bouwgrond C2 en C3 (percelen kadastraal bekend als Amsterdam sectie AB nummers 2148 en 3003) in Amsterdam. De kavels tezamen hebben een oppervlakte van ca. 2.996 m2.

Ligging
De kavels, die samen in eeuwigdurende erfpacht zullen worden uitgegeven, zijn gelegen in het Parnasgebied dat deel uitmaakt van de Zuidas in Amsterdam.

De Zuidas ligt dichtbij het centrum van Amsterdam, met de auto bent u zo bij de A10. En met Station Zuid op loopafstand is Schiphol op 6 minuten bereikbaar. Alle vormen van vervoer komen hier bij elkaar.

Het Parnasgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Spinozabuurt (onderdeel van de Prinses Irenebuurt), aan de oostzijde door de Parnassusweg, aan de zuidzijde door de A10 en het toekomstig Zuidasdok en aan de westzijde door de Begraafplaats Buitenveldert.

Mogelijkheden en bestemming
De huidige bestemming is Maatschappelijk-1, op grond waarvan is toegestaan rechtbank, met inbegrip van zittingzalen, kantoorruimte, hechtenis, foyer e.d. met daarbij behorende erven en tuinen, parkeervoorzieningen en overige ondergeschikte voorzieningen, en Groen. De gemeente Amsterdam heeft, in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, een Nota van Uitgangspunten (“NvU”) vastgesteld voor de ontwikkeling op deze kavels. In deze NvU zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente bereid is haar medewerking te verlenen aan een nieuwe bestemming tot:

• Kantoren, maximaal 6.475 m2 bvo
• Wonen, maximaal 4.550 m2 bvo, onderverdeeld in 88% (in aantallen woningen) middeldure huur en 12% (in aantallen woningen) vrije sector koopwoningen
• Ondergrondse parkeergarage met maximaal 46 parkeerplaatsen

De biedingsprijs is de afkoopsom waarmee de verplichting tot betaling van de canon afgekocht wordt. De bloot-eigendom van de kavels zal worden overgedragen aan de gemeente Amsterdam.

Op de kavels C2 en C3 staat op dit moment het tijdelijke rechtbankgebouw. Dit gebouw wordt gedemonteerd en verwijderd, waarbij de bovenkant van de funderingspalen wordt afgezaagd. De kavels zullen schoon van puin, geëgaliseerd en met gras ingezaaid worden opgeleverd.

Procedure tot uitgifte eeuwigdurende erfpacht
De uitgifte van de eeuwigdurende erfpacht van de kavels bouwgrond op Zuidas vindt plaats middels openbare inschrijving. Er geldt een (beperkte) voorselectie op basis van financiële en administratieve eisen. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van minimaal twee projecten. Tenminste één project dient een omvang van minimaal 3.500 m2 bvo te hebben en bij tenminste één project dient sprake te zijn van een binnenstedelijke (her)ontwikkeling.

Na de (beperkte) voorselectie krijgen partijen de uitnodiging om een bod uit te brengen. De voorselectie sluit op dinsdag 25 januari 2022 om 11.00 uur.

De Staat biedt de mogelijkheid om een onvoorwaardelijk bod in te dienen. De inschrijving sluit op dinsdag 29 maart 2022 om 11.00 uur.

Na de bieding onderzoekt de Staat de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke biedingen. De Staat beslist over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en over de gunning aan degene met de meest aanvaardbare bieding. Tevens is de Staat gerechtigd de gunning afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek.

Een uitgebreide omschrijving van de informatie, procedure en voorwaarden vindt u in het Biedboek. Het Biedboek met bijlagen is vanaf 4 oktober 2021 beschikbaar en kunt u vanaf 16 september 2021 voor € 75,- via deze pagina bestellen. Na ontvangst van uw betaling zal het Biedboek vanaf 4 oktober 2021 worden vrijgegeven en beschikbaar zijn op uw persoonlijke pagina. U ontvangt geen bericht hiervan. Het verwerken van uw betaling duurt ca. 3 werkdagen.

Belangrijke datums
- 4 oktober 2021: Biedboek met bijlagen beschikbaar
- 4 en 5 november 2021: digitale informatiebijeenkomsten
- 25 januari 2022 11.00 uur: sluiting (beperkte) voorselectie
- 8 februari 2022: uitnodigen notaris voor deelname verkoopprocedure
- 29 maart 2022 11.00 uur: uitbrengen biedingen
- 10 mei 2022 (in beginsel): gunning

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (25 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. I.M. Juffermans
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod