Verpachting enkele kavels in de provincies
te Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant

Verwacht

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch

Verwacht: ongeveer 90 hectare agrarische pachtgrond in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht in september 2021 bij openbare inschrijving circa 8 kavels in geliberaliseerde pacht aan te kunnen bieden. Dit betreffen kavels die zijn gelegen in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant met een totale oppervlakte van circa 90 ha met de bestemming agrarisch.

De exacte ligging van de kavels, bijbehorende informatie en de details van de openbare inschrijving worden in september 2021 bekend gemaakt.

De voorgenomen pachtperiode varieert per kavel.

Meer informatie over de kavels, de voorwaarden en de openbare inschrijving kunt u te zijner tijd vinden in het Biedboek.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.Verpachtingen.OI.2021@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod