Haarlemmermeer AA 1007
Raasdorperweg
te Lijnden

Verkocht

Van 2 september 2021 tot en met 1 oktober 2021 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Raasdorperweg, 1175 KX Lijnden
Huidig gebruik:
Groen
Perceelgrootte:
ca. 7.003 m²

Perceel grond te Lijnden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met een openbare verkoop middels openbare inschrijving een perceel grond aan de Raasdorperweg te Lijnden verkocht aan Vecunda Vastgoed B.V. voor een koopprijs van € 35.850,-. Het betreft een rechthoekig onbebouwd perceel grond met een perceelgrootte van 7.003 m2. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie AA, nummer 1007.

Ligging
Het object is goed ontsloten via de Raasdorperweg en in de directe omgeving is hoofdzakelijk sprake van akkerbouw percelen. Aan de oostzijde van het object ligt de Lijnderdijk met de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Lijnden ligt op 2 kilometer afstand ten zuiden en Zwanenburg op 4 kilometer ten noorden van het object. Knooppunt Raasdorp waar de Rijkswegen A5 en A9 elkaar kruisen ligt dichtbij in zuidelijke richting. Een interessant perceel onder de rook van Amsterdam.

Mogelijkheden en bestemming
Het vigerende bestemmingsplan ‘Lijnden’ is vastgesteld op 28 oktober 2015. De bestemming luidt: enkelbestemming ‘Groen’ , met gebiedsaanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone – lib’ en ‘Vrijwaringszone – dijk’.

Het object is in het verleden onder andere gebruikt als volkstuinencomplex. Nadat de volkstuinen en opstallen waren verwijderd heeft het perceel nog een tijd braak gelegen. De Staat heeft recent de restanten van de funderingen van het volkstuinencomplex laten verwijderen. Tevens zijn de boomopstanden en struiken verwijderd en is de bovenlaag van de grond gezeefd en opgeschoond. De grond is in mei 2021 ingezaaid met gras. Het object wordt op dit moment niet gebruikt.

Verkoopprocedure
De openbare verkoop vindt plaats middels openbare inschrijving. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en –voorwaarden vindt u in het Biedboek. Het Biedboek is via deze pagina digitaal te bestellen.

U kunt zich registreren op Biedboek.nl en aanmelden voor een automatische mailalert. U ontvangt van het Rijksvastgoedbedrijf bericht als de status van het object wijzigt.

Belangrijke data
- 2 september 2021: start openbare verkoop
- 1 oktober 2021 12.00 uur: inleveren bieding
- 29 oktober 2021 (in beginsel): gunning

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Blok
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod