Stikstofsaldering Valkenhorst
Marinevliegkamp 238
te Katwijk

Gegund

Tot 10 juni 2021,12:00 uur hebben belangstellenden zich kunnen aanmelden.

0

Objectinformatie

Adres:
Marinevliegkamp 238, 2236 ZZ Katwijk
Huidig gebruik:
Tijdelijk gebruik
Perceelgrootte:
ca. 24 ha

Voornemen tot overeenkomst voor stikstofsaldering "Valkenhorst"

Stikstofsaldering Valkenhorst
De gemeente Katwijk werkt aan een bestemmingsplan, dat de ontwikkeling van de nieuwe wijk Valkenhorst op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg mogelijk maakt. Om dit bestemmingsplan vast te kunnen stellen moet worden onderbouwd dat deze ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurwaarden. De ontwikkeling van Valkenhorst zal leiden tot een toename van verkeer in (de omgeving van) de nieuwe wijk. Om negatieve effecten als gevolg van de toegenomen verkeersemissies en daaruit voortkomende depositie op Natura 2000-gebieden uit te kunnen sluiten moet de stikstofdepositie van de ontwikkeling volledig worden gesaldeerd.

Het Rijksvastgoedbedrijf beschikt zelf niet over voldoende stikstofrechten en is daarom voornemens een overeenkomst aan te gaan waarmee de stikstofrechten van derden worden ingezet als salderingsmaatregel voor de ontwikkeling van Valkenhorst. De tegenpresentatie voor inzet van de stikstofrechten kan bestaan uit een financiële vergoeding of de aankoop van gronden met ontwikkelrechten binnen het plangebied "Valkenhorst".

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van bovenstaande uitgangspunten voornemens met een partij een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot een gedeelte van het plangebied "Valkenhorst". De voorgenomen overeenkomst en de mogelijkheden voor andere partijen om zich als gegadigde voor de stikstofsaldering ten behoeve van het plangebied "Valkenhorst" kenbaar te maken worden in deze publicatie nader toegelicht.

Voornemen tot overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een overeenkomst aan te gaan met BPD ontwikkeling B.V. (hierna: BPD) aangaande stikstofsaldering ten behoeve van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Valkenhorst. Met deze overeenkomst zet BPD de (stal)vergunningen van drie (agrarische) bedrijven binnen het plangebied “Valkenhorst” in als stikstofsalderingsmaatregel voor de ontwikkeling op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (woningen, winkels, voorzieningen, bedrijven inclusief de bouw en aanleg openbare ruimte). Hiermee kan de ontwikkeling van Valkenhorst door de gemeente Katwijk planologisch mogelijk worden gemaakt. Als tegenprestatie verwerft BPD gronden van het Rijksvastgoedbedrijf binnen het plangebied "Valkenhorst" met ontwikkelrechten voor 800 woningen en een gezondheidscentrum. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens vorenstaande te formaliseren door middel van een onderhandse koopovereenkomst en - minimaal - tegen een marktconforme vergoeding.

Het Rijksvastgoedbedrijf kiest ervoor om voor deze overeenkomst (hierna genoemd ‘de overeenkomst’) géén reguliere openbare inschrijvingsprocedure te starten, daarbij veronderstellende dat het niet aannemelijk is dat er andere gegadigden zijn die beschikken over de benodigde stikstofrechten om de stikstofdepositie van de ontwikkeling op de rijksgronden in het plangebied "Valkenhorst" te salderen. Met de procedure "voornemen tot overeenkomst" toetst het Rijksvastgoedbedrijf de hiervoor genoemde veronderstellingen en uitgangspunten door andere partijen in de gelegenheid te stellen zich te melden bij het Rijksvastgoedbedrijf en zich als gegadigde kenbaar te maken. Door het "voornemen tot overeenkomst" op biedboek.nl en de website van het Rijksvastgoedbedrijf te publiceren voldoet het Rijksvastgoedbedrijf aan de beginselen van openbaarheid en transparantie.

Aanmelden
U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Geïnteresseerde partijen hebben tot 10 juni 2021 om 12:00 uur de gelegenheid gekregen om kenbaar te maken dat zij over een stikstofsalderingsmaatregel beschikken van voldoende omvang om het bestemmingsplan voor Valkenhorst mogelijk te maken en interesse hebben in het aangaan van de overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf onder de voorwaarden zoals in deze publicatie beschreven. Partijen moeten schriftelijk aantonen dat zij aan de in deze publicatie gestelde voorwaarden voldoen. Slechts indien sprake is van aantoonbare beschikking over de mogelijkheid tot volledige saldering van stikstofdepositie voor het plangebied "Valkenhorst" wordt de interesse door het Rijksvastgoedbedrijf op waarde geschat en in behandeling genomen.

Vragen?
Vragen kunt u schriftelijk stellen door een e-mail te sturen naar mark.gort@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. M. Gort
E-mailadres: mark.gort@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod