Gedeelte kade Kanaaldijk Utrecht
Kanaaldijk 15
te Utrecht

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst is gesloten op donderdag 20 mei 2021, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Kanaaldijk 15, 3542 AP Utrecht
Huidig gebruik:
Bedrijventerrein
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 09.39.81 ha

Voornemen tot overeenkomst: Kade Kanaaldijk Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met IRE-RE Lage Weide JV S.a.r.l. voor een oppervlakte grond van het bedrijventerrein Lage Weide, met de duur van 30 jaar met verlenging van telkens 1 jaar.

Andere partijen kunnen voor dinsdag 20 mei 2021, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op de kadastraal percelen:

Gemeente Catharijne, sectie E, nummers 199 en 536, beiden gedeeltelijk.

De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een bedrijventerrein bestemming.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 30 jaar met verlenging van telkens 1 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan OF met de huidige gebruiker van de locatie OF met de aangrenzende gebruiker, omdat de locatie niet via de openbare weg is te bereiken OF met de aangrenzende gebruiker, omdat de locatie zelfstandig niet doelmatig kan worden gebruikt. Om andere partijen de gelegenheid te geven deze locatie ook te huren, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die hierin interesse hebben uit hun interesse voor het huren van deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op donderdag 20 mei 2021. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Dhr. R.P. Rosalia, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.rvb.biedboekvmr@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 4161921, Kade Kanaaldijk Utrecht. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 4 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de gronden.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (72 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. R.P. Rosalia
E-mailadres: Postbus.rvb.biedboekvmr@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod