Realisatie van een parkeergelegenheid ten behoeve van het Werelderfgoedcentrum te Lauwersoog
Kustweg 10
te Lauwersoog

Niet gegund

Voornemen tot overeenkomst is op dinsdag 13 april 2021, 12:00 uur gesloten.

Luchtfoto 0

Objectinformatie

Adres:
Kustweg 10, 9976 VP Lauwersoog
Huidig gebruik:
Opslagterrein
Perceelgrootte:
ca. 5.828 m²

Realisatie van een parkeergelegenheid

Update 13 april 2021: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst sluiten voor een perceel grond, met als doel het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van het Werelderfgoed centrum, aan de Kustweg 10 te Lauwersoog, met een contractduur van 20 jaar met een verlenging van telkens één jaar tot wederopzegging.

Andere partijen konden voor dinsdag 13 april 2021, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij ook interesse hadden in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.

Locatie
De locatie is gelegen aan de Kustweg 10 te Lauwersoog.

Kadastraal perceel:
Gemeente Ulrum, sectie I, nummer 680 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als bedrijventerrein.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 20 jaar met verlenging van telkens één jaar tot wederopzegging. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de gemeente Het Hogeland. Andere partijen konden bij het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken of zij interesse hadden in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (44 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: De heer Rosalia
E-mailadres: postbus.rvb.verhuurongebouwd@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod