Herontwikkelingslocatie gelegen aan de
Markt 91-93
te Roosendaal

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Markt 91-93, 4701 PD Roosendaal
Huidig gebruik:
Momenteel niet in gebruik
Bestemming:
"gemengd''
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.050 m²
Perceelgrootte:
ca. 771 m²
Bouwjaar:
ca. 1900

Slooppand gelegen in het centrum van Roosendaal met ruime bestemmingsmogelijkheden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft verkocht: een slooppand gelegen aan de Markt 91-93 te Roosendaal.

Omschrijving
Het betreft een slooppand dat is gelegen aan de Markt te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D, nummers 3160, 4138 en 4139 met een totale oppervlakte van 771 m². Het pand is gebouwd ca. 1900. Het object is in slechte staat.

Ligging
Het pand is centraal gelegen direct naast het spoor aan de Markt in Roosendaal.

Mogelijkheden en bestemming
1. kantoren met dien verstande dat de brutobedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 1500 m2;
2. ambachtelijke werkplaatsen, voor zover vallend in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten (zie bestemmingsplan via ondergenoemde link);
3. dienstverlening;
4. detailhandel;
5. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, (onder)doorgangen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, abri's, kunstobjecten, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, alsmede groen en water;

Voor nadere informatie over het vigerende bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente Roosendaal, te weten www.roosendaal.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (439 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod