Diverse oeverstroken langs de IJssel
te Overijssel en Gelderland

Verwacht

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
agrarisch, agrarisch met waarden en natuur
Bestemming:
agrarisch, agrarisch met waarden en natuur

Binnenkort te verpachten: diverse oeverstroken gelegen langs de rivier de IJssel

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht in het eerste kwartaal van 2021 bij openbare inschrijving circa 15 kavels in geliberaliseerde pacht aan te kunnen bieden. Dit betreffen oeverstroken langs de IJssel met een totale oppervlakte van circa 150 ha.

Deze kavels bevinden zich in het uiterwaarden gebied van de rivier de IJssel. In een uiterwaarden gebied geldt wet- en regelgeving die onder meer toeziet op waterkwaliteit en veiligheid bij hoogwater. Dit betekent dat met het aangaan van een pachtovereenkomst in een uiterwaarden gebied dit extra werkzaamheden met zich meebrengt, zoals de naleving van de vegetatielegger en verwijdering van op de oever achtergebleven zwerfvuil na hoogwater. Daarnaast kent het verpachte recreatief medegebruik, met dit recreatief medegebruik dient de pachter rekening te houden.

Het betreft percelen met de bestemming agrarisch, agrarisch met waarden en natuur waarbij agrarisch gebruik is toegestaan.

De voorgenomen pachtperiode varieert per kavel, de contracten hebben een einddatum van 31 december 2023 of 31 december 2026.

Meer informatie over de percelen, de voorwaarden en de openbare inschrijving kunt u te zijner tijd vinden in het Biedboek.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Contactgegevens

Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.IJssel.2021@Rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod