Ontwikkellocatie zonnepark A6
Gelegen tussen de A6 en de Trekweg
te Almere

Verwacht

Start openbare inschrijfprocedure eerste kwartaal 2021.

Almere luchtfoto 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen tussen de A6 en de Trekweg, Almere
Huidig gebruik:
Deels agrarisch, deels gronddepot
Bestemming:
‘Agrarisch’ en klein gedeelte ‘Bos’
Perceelgrootte:
25 ha

Ontwikkellocatie Zonnepark Almere A6 - Trekweg

Het Rijksvastgoedbedrijf start in het eerste kwartaal van 2021 een openbare inschrijving voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een groen ingepast zonnepark in de gemeente Almere.

Locatie
Het toekomstige zonnepark is gelegen tussen de Trekweg en de A6 te Almere. De gemeente Almere is actief betrokken bij het project vanuit de opgave met betrekking tot haar energiedoelstellingen. De gemeenteraad heeft in een raadsbesluit ingestemd met de realisatie van een zonnepark van circa 20 ha op deze locatie en heeft daarbij specifieke kaders benoemd. Het uit te geven terrein heeft een oppervlakte van circa 25 ha waarvan circa 20 ha beschikbaar voor de zonnepanelen. De overige 5 ha, langs de Trekweg, is beschikbaar voor een groene inpassing van het zonnepark. Het zonnepark is gelegen in een gebied waar bodemdaling plaatsvindt.

Project
Er kan op deze locatie een zonnepark van circa 20 MW worden gerealiseerd. De realisatie van een zonnepark past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. De ontwikkelaar dient voor het mogelijk maken van deze functie in overleg met de gemeente Almere een omgevingsvergunning aan te vragen.

Vervolg
Het Rijksvastgoedbedrijf start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 de openbare inschrijfprocedure.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. Smeets
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod