Wat houdt een Voornemen tot Overeenkomst in?

Een Voornemen tot Overeenkomst houdt in dat het Rijksvastgoedbedrijf via Biedboek.nl bekendmaakt dat zij voornemens is om met een bepaalde partij een (huur)overeenkomst te sluiten. Andere partijen hebben gedurende een periode de mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken of om bezwaar tegen dit voornemen te maken, onder de voorwaarde dat zij aan een aantal gestelde vereisten voldoen. De specifieke (procedure) voorwaarden zijn opgenomen op de projectpagina. Indien geen partijen zich hebben gemeld of deze partijen voldoen niet aan de gestelde eisen, zal de Staat de voorgenomen overeenkomst sluiten.

Heeft deze informatie u geholpen?